Wszystko o smogu

Smog w Polsce powstaje głównie w wyniku działalności człowieka.
Jest efektem jednoczesnego wystąpienia zanieczyszczeń powietrza i niekorzystnych zjawisk naturalnych, takich jak zamglenie i bezwietrzna pogoda. Dla tworzenia się zjawiska smogu znaczenie ma także
ukształtowanie i sposób zagospodarowania terenu.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza wywołujących smog jest tzw. niska emisja, czyli m.in. pyły i gazy pochodzące ze starych, nieekologicznych przydomowych pieców, przemysłu i energetyki, ruchu samochodowego oraz rolnictwa. To gospodarstwa domowe odpowiadają za ponad połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Najbardziej toksyczna emisja pochodzi ze spalania tworzyw sztucznych i śmieci w domach.

Źródło: https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html

Najbardziej szkodliwymi składnikami
smogu są pyły o średnicy do 2,5 mikrometra
(tzw. PM2,5), zawieszone w powietrzu
cząsteczki o średnicy nie większej
niż 10 mikrometrów (PM10)
oraz benzo(a)piren.

źródła emisji
pyłu PM10

źródła emisji rakotwórczego
benzo[a]pirenu:

DOBRE
PRZYKŁADY

Działania na rzecz czystego
powietrza muszą być realizowane
na wielu płaszczyznach
w skali całego kraju.

W miastach szczególnie podatnych na
powstawanie smogu wdrażane są dni bez
samochodu,
programy dofinansowania
do wymiany pieców, zakazy palenia
niskiej jakości węglem,
drewnem
i odpadami. Na poziomie krajowym
wprowadzono nakaz sprzedaży
i montażu nowoczesnych kotłów
na paliwa stałe
o najwyższej klasie
parametrów emisyjnych.

Przedstawiciele przemysłu nie tylko
modernizują swoje zakłady produkcyjne,
ale także inicjują kampanie
promujące działania proekologiczne

i prowadzą akcje podnoszące
świadomość dotyczącą przeciwdziałania
zanieczyszczaniu powietrza.