O Organizatorze

ArcelorMittal Poland to jeden z największych zakładów przemysłowych i największy pracodawca w rejonie Krakowa, właściciel
krakowskiej huty im. Tadeusza Sendzimira.

ArcelorMittal Poland jako lider na rynku stali w Polsce i w Europie, wie jakie znaczenie mają dla środowiska ekologiczne technologie. Już od wielu lat firma prowadzi inwestycje w ograniczenie wpływu jej zakładów na środowisko.

Inwestycje ArcelorMittal Poland w modernizację krakowskiej huty od 2004 roku wyniosły już ponad 3 mld złotych.

Kwota ta przyczyniła się nie tylko do zmniejszenia zużycia wody, energii cieplnej czy poziomu hałasu, ale przede wszystkim spowodowała redukcję emisji pyłów o 90% w porównaniu z rokiem 2004.

Obecna emisja pyłu z krakowskiej huty stanowi 0,5% emisji z 1977 r.