Ograniczyć
Niską Emisję

W listopadzie 2014 roku władze
Krakowa uchwaliły Program Ograniczania
Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy
mogą ubiegać się o dotację przy zmianie
systemu ogrzewania na ekologiczne.

W 2018 roku można liczyć na dofinansowanie
do 60% kosztów wymiany.

Zgodnie z obowiązującą tzw. uchwałą
antysmogową, do września 2019 roku
wszystkie przestarzałe piece
muszą zostać wymienione.

Na początek dla pierwszego tysiąca osób,
które skorzystają z miejskiego programu
dofinansowania i wymienią piec
po 1 stycznia 2018 r. ufundowaliśmy
bonusy pieniężne
w wysokości 150 zł.

Partnerem akcji jest Zakład Przerobu Złomu „Złomex” S.A.
Stary piec możesz oddać instalatorowi albo samodzielnie dostarczyć do partnerskiej sieci skupów złomu współpracujących ze Złomexem

Drugie życie
starych pieców

Wszystkie stare piece
po demontażu są gromadzone
przez ArcelorMittal Poland
w skupach złomu i sukcesywnie
przetapiane
na stojaki rowerowe.

W tej postaci wkrótce wrócą
do mieszkańców Krakowa!

Stojak rowerowy został zaprojektowany
i wybrany przez Krakowian

w konkursie internetowym wiosną tego roku.
Gotowe stojaki będą montowane przy
krakowskich szkołach wybranych
w głosowaniu internetowym
oraz kilku innych miejscach
w przestrzeni publicznej.

ArcelorMittal Poland aktywnie włącza się
w działania władz Krakowa mające na celu
ograniczenie tzw. niskiej emisji, będącej główną
przyczyną powstawania smogu.

Geert Verbeeck,

dyrektor generalny i wiceprezes
zarządu ArcelorMittal Poland.

Od wielu lat prowadzimy inwestycje
w ograniczanie wpływu naszych zakładów
na środowisko. W modernizację krakowskiej huty zainwestowaliśmy już ponad 3 mld złotych. Znaczącą część tych inwestycji pochłonęły wydatki na ochronę środowiska, dzięki czemu emisje pyłowe
zredukowaliśmy aż o 90%.

Fundując bonusy pieniężne chcemy
zwiększyć motywację mieszkańców
Krakowa do wymiany starych palenisk
i wpłynąć na polepszenie jakości
powietrza w mieście.

Grzegorz Maracha,

dyrektor Zakładu Wielkie Piece
i Stalownia w Krakowie.

Stal można poddawać recyklingowi
w nieskończoność. Dlatego stalowy
złom z demontowanych palenisk
przetopimy w naszych konwertorach
i wykorzystamy do produkcji stojaków
rowerowych, pokrywając w całości
koszty tego przedsięwzięcia.